Om läget med Covid-19 innebär ett "normalt" år är avsikten att genomföra en resa i maj 2021 till
Göteborg och deltagande i Specialvarvet.