Allmänt om föreningen


Föreningen bildades 2011 och hette då Progress Löparklubb. Den bildades av Gunnar Grahn som sedan 2009 arrangerat motionsloppet Brunskogloppet 10km med start och mål Edane. Loppet var under två seedningslopp till Lidingöloppet och arrangerades under 10 år och sista gången var 2018. Under de åren samlade loppet totalt 1200 löpare (120 i snitt per år). Föreningen låg sedan i träda för att återuppstå under namnet Progress Motion&Friskvårdsförening. Huvudsakliga syftet med föreningen är att skapa möjlighet till meningsfull och motionsinriktad fritid för parautövare. I namnet ”friskvårdsförening” åsyftas inte enbart fysisk friskvård utan inbegriper lika mycket psykisk friskvård. Folkhälsa är ledordet snarare än tävlingsidrott. Medlemsavgiften är 100:-/år och betalas till bankgiro 5845-2947. Inga andra avgifter för träning eller liknande finns. Mottot är att socioekonomiska faktorer inte skall utgöra ett hinder för att utöva fysiska aktiviteter. Styrelsen 2023: Gunnar Grahn, Madeleine Damberg, Maria Berg och Göran Engström. Revisor: Eije Larsson.

Frågor om föreningen? Kontakta; Jan Thorin 010-4764773 eller Gunnar Grahn 070-5337070. Mail: gunnar.grahn@progress.se