Resa till Specialvarvet Göteborg maj


Specialvarvet arrangeras i år fredagen den 11 maj. Vi var ner till Göteborg september 2021 även om loppet då med kort varsel ställdes in p g a pandemin. Vi hade två trevliga dagar ändå, avresa torsdag och hem på fredagkväll. Vi ordande en egen löpaktivitet i Slottsskogen följt av ett Lisebergsbesök. 2022 gick loppet ”på riktigt” och vi var totalt 12 personer som åkte ner.

Vi gör om resan i år och som vanligt torsdag-fredag med en övernattning som blir på Hotell Kviberg.

Deltagare från föreningen i Specialvarvet 2022

Filip Larsson är pigg efter målgång, är jag, Gunnar Grahn det?!
Resorna till Specialvarvet 2023 och 2024 genomförs med hjälp av förnämligt stöd från Helmiastiftelsen